Desatero - Vectavir

Desatero prevence přenosu nákazy

Ochranné očkování proti Herpes Labialis (HSV 1) dosud neexistuje. Rovněž není k dispozici ochranné očkování, které by tlumilo četnost a rozsah reaktivace onemocnění.* Rozpoznání a vyhýbání se rizikovým faktorům tzv. spouštěčům je důležitým opatřením k prevenci výsevu.** Dodržováním několika jednoduchých zásad můžete výrazně snížit riziko přenosu nebo nákazy oparem.

1. Nedotýkejte se pokud možno infikovaného místa.

2. Nikoho nelíbejte.

3. Zabraňte styku tekutiny z puchýřku s dalšími zdravými místy na pokožce.

4. Vyvarujte se těsnému kontaktu s malými dětmi.

5. Nesdílejte nádobí, sklenice, příbor ani ručníky s dalšími lidmi.

6. Ručníky používejte pouze jednorázově, aby nedošlo k přenosu infekce na dosud zdravá místa na pokožce.

7. Ručníky perte na vysokou teplotu, optimálně 90ᴼC.

8. Nepoužívejte kontaktní čočky z důvodu možného přenosu infekce do očí.

9. Léčivo nanášejte na opar pomocí jednorázové vatové tyčinky nebo pomocí čistého ihned po aplikaci důkladně umyjte mýdlem.

10. Krémy, make-up a další přípravky taktéž nanášejte na obličej pouze pomocí jednorázových vatových tyčinek, abyste zamezili zanesení infekce do kosmetiky.